Справочные материалы

STOPAIDS has published a new position paper supporting the decriminalisation of sex work, designed to support STOPAIDS members to advocate for decriminalisation within their own advocacy and programmes, and support the global sex worker rights movement.

СТАР-СТАР, колективните на сексуалните работници на Балканот, објави доброволно сексуалната работа. Тие интервјуирани 73 сексуалните работници во градот Скопје Основните цели на нивното истражување е да се разбере ставови и перцепции кон доброволен секс работата на сексуалните работници и за легализација на сексуалната работа, да се подигне свеста на општата популација за сексуалната работа, и, конечно, да се презентираат предностите и недостатоците на сексуалната работа легализација.
Download this resource:
Theme: Labour